PLANET AIZA MIRA

PLANET AIZA MIRA

Tuesday, July 17, 2012

Geografi- Hakisan


1 (a) Bezakan proses hakisan galir dengan hakisan galur.
Terdapat beberapa perbezaan di antara proses hakisan galir dan hakisan galur yang dapat dijelaskan seperti dalam jadual di bawah :

Hakisan galir
Hakisan galur
*               Galir adalah merujuk alur-alur air yang kekal,bertebing curam dan berisi air semasa hujan lebat.
*       Galur ialah satu unit alur yang paling kecil terbentuk di atas permukaan cerun dan ia bersifat sementara.
*               Alur –alur ini lebih besar daripada gegalur dan biasanya kekal lebih lama.
*       Galur terbentuk akibat hujan yang lebat tetapi tidak kekal lama dan akan terhapus selepas hujan yang berikutnya.
*               Hakisan di dalam alur adalah merujuk kepada hakisan sungai dan percantuman alur-alur di dalam suatu kawasan itu akan membentuk satu sistem sungai.
*       Hakisan terhasil daripada baki air yang tertinggal di permukaan setelah ditolak dengan yang tersejat ke udara,yang meresap ke dalam bumi dan juga yang digunakan oleh tumbuhan selepas kerpasan (hujan)berlaku
*               Melalui alur-alur inilah air akan mengalir daripada kawasan yang tinggi (hulu) menghala ke kawasan rendah (hilir).
*       Aliran air akan  menuruni cerun-cerun menuju ke kawasan yang lebih rendah kemudian dimendapkan.
*               Semasa air mengalir,tebing dan dasar alur-alur tersebut akan mengalami penghausan,peruntuhan,pelebaran,pendalaman akibat proses hakisan air sungai ke atasnya.
*       Air yang bertakung di permukaan cerun bertindak sebagai penghakis,penghaus,memusnahkan partikel-partikel tanah.

No comments:

Post a Comment