PLANET AIZA MIRA

PLANET AIZA MIRA

Saturday, July 7, 2012

Fonetik Fonologi -RujukanBUKU :
1 ) Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar ( 2006 ).Fonetik dan Fonologi,Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.Malaysia :PTS PROFESIONAL Publishing Sdn.Bhd

2 ) Goay Teck Chong,Choo Say Tee & Zainuddin Ahmad (2006).Teks pra-u stpm bahasa melayu .Malaysia: Longman

3 ) Abdul Rashid Melebek & Amat Juhari Moian ( 2005 ).Sejarah Bahasa Melayu.Malaysia : Utusan publications & distributors sdn bhd.

4) Abdullah Hassan ( 1994 ).Bahasa Melayu STPM kertas 1 & 2.Malaysia : Fajar Bakti.

No comments:

Post a Comment